Projekt Afrika Adress: Klara gymnasium , Kasernhöjden 9, 653 39, Karlstad Andreas Johansson Telefon: 073-932 28 96 e-post: info@projektafrika.com Föreningens org.nr: 802469-0623 Plusgirokonto: 65 92 22-4