Projekt Afrika
Adress: Klara gymnasium , Kasernhöjden 9, 653 39, Karlstad

Telefon: 073-932 28 96

e-post: info@projektafrika.com

Föreningens orgnr: 802469-0623

Plusgirokonto: 65 92 22-4