Vad är Projekt Afrika?

Projekt Afrika är ett studieprojekt som består av tre delar;
1) Förarbete och utbildning,
2) Tre veckor på plats i Uganda och Rwanda,
3) Efterarbete i form av föreläsningar för skolor, företag och organisationer.

Projektet går i praktiken ut på att utbilda deltagarna i allt som rör dessa länder och regionen runt omkring, för att förbereda dem inför deras besök på plats. Väl I Uganda och Rwanda åker vi runt och upplever ländernas alla delar samt volontär-arbetar på sjukhus, i jordbruket och för vår systerorganisation MY AFRIKA VOLUNTEERS – som hjälper utsatta människor i Uganda med skolavgifter, hemläxor, sjuktransporter, kläder, skolmaterial och leksaker. Dessutom erbjuder organisationen gratis utbildningstillfällen inom t ex hantverk och IT och kan även beskrivas som ett mentorsprogram för unga ugandier.

En annan viktig del av projektet är att uppleva och stödja s k ”ansvarsfull turism”. Begreppet innebär att man väljer arrangörer där delar av eller hela inkomsten från turismen går till sociala eller samhällsnyttiga projekt. Samtliga arrangörer som Projekt Afrika anlitar jobbar med ansvarsfull turism. 

Väl tillbaka i Sverige föreläser deltagarna och försöker inspirera människor att besöka länderna (vilket ger länderna stora möjligheter att utvecklas) och stötta den verksamhet som Projekt Afrika bedriver. Det är viktigt att nyansera (den negativa) stereotypen av dessa länder och dess befolkning som de allra flesta människor har.  

Ovanstående stycke är också  projektets ursprungliga syfte – som sedan har utökats genom att aktivt stötta MY AFRIKA VOLUNTEERS arbete.

Deltagarna i Projekt Afrika förväntas vara väldigt engagerade och aktiva i projektets alla delar, som innebär en hel del obligatoriska insatser utanför skoltid. Projektet lägger stor vikt på deltagarnas personliga utveckling och att de i slutändan ska fungera som en sorts ambassadörer för dessa länder.

Vid frågor, kontakta Andreas Johansson;
Tel: 0739 – 32 28 96
Mejl: info@projektafrika.com
Kolla in oss på INSTAGRAM och på webben!
@projektafrika