Projektets första resa genomfördes i januari 2014 och utmynnade i ett antal bestående samarbeten: Social utveckling med My Afrika Volunteers My Afrika Volunteers (MAV) är en organisation som drivs av Margaret Nakalanzi med syfte att hjälpa socialt utsatta människor i Ugandas huvudstad Kampala. Projekt Afrika genomför aktiviteter på plats i Uganda tillsammans med de ungdomar som är kopplade till MAV. Vår förening har hjälpt dem att skapa sin hemsida som vi nu hjälper till att bekosta, uppdatera och utveckla. Margaret och studenten Deborah Nakimerah besökte Karlstad och KLARA Gymnasium under nio dagar i maj 2014 för att föreläsa för skolans elever och projektets sponsorer. Besöket var också ett led i att fördjupa samarbetet ytterligare, bl a genom kontinuerliga utbyten (vartannat år) gymnasieelever emellan. Projekt Afrika står för alla kostnader (resa, försäkringar, logi och administration) för dessa utbyten. I samarbetet med MAV ingår även ett skolbesök och besök på deras studiecenter i Uganda för Projekt Afrikas deltagare. Eleverna tillbringar tre dagar tillsammans med dem och genomför en rad aktiviteter. Vi bidrar även med IT-utrustning såsom laptops och systemkameror som kan användas av skolan i undervisningssyfte. Under 2015 och 2016 har vi bidragit med flera laptops och internetanslutning så att MAV kan hålla datorundervisning för flera studenter samtidigt. Utöver detta förmedlar vi kontakten för personer som är intresserade av att på eget bevåg bege sig till Uganda och volontärarbeta. Kontakta oss så berättar vi mer. Webb: Facebook: Hjälp till utsatta människor på Rwandas sjukhus Organisationen Solid´Africa hjälper patienter på allmänna sjukhus och servar dem med måltider, hygienartiklar, sjuktransporter eller bara fungerar som socialt sällskap. Rwanda håller på att bygga upp ett socialt skyddsnät, som dock inte är fulländat ännu – vilket gör att en del kostnader fortfarande är upp till patienterna att stå för. Det är här Solid´ Africa fyller en funktion. Projekt Afrika volontärarbetar i organisationen när man besöker Rwanda, samt bidrar med småskalig finansiering. Vissa föreläsningar från Projekt Afrikas medlemmar genererar inkomster som vi skänker till Solid´ Africa. Webb: Facebook: Vi stödjer kvinnors entreprenörskap genom AZIZI Life Experiences AZIZI anordnar aktiviteter på landsbygden, där man som besökare får följa med kvinnor i hantverk och jordbruk under en hel dag. Intäkterna som organisationen får in via dessa aktivitetsdagar går till landsbygdens kvinnor och ger familjerna stöd med skolmaterial, sjukvård, hälsoprodukter och andra nödvändigheter. Projekt Afrikas medlemmar medverkar alltid under en aktivitetsdag när man besöker Rwanda. Webb: Facebook: Drakkar World distribuerar böcker till studerande Vid varje resa till Rwanda samlar Projekt Afrikas medlemmar in så många böcker man kan för att skänka till Drakkar World, som sedan distribuerar dessa till behövande elever runtom i landet. Drakkar anordnar även aktivitetsdagar för skolelever och lärare, där man erbjuder alternativ till det traditionella undervisningsmönstret. En sorts pedagogisk vidareutbildning med andra ord. Projekt Afrika strävar efter att vid varje besök delta i någon av dessa aktivitetsdagar. Webb: Facebook: www.myafrikavolunteers.com www.facebook.com/myafrikavolunteers www.solidafrica.net www.facebook.com/SolidAfrica www.azizilife.com www.facebook.com/azizilife www.drakkarworld.com www.facebook.com/drakkar.rwanda?fref=ts