Det finns olika sätt att stödja oss i vårt projekt: 1. Bli stödmedlem – sätt in 200 kr på plusgirokonto 65 92 22-4. Glöm inte skriva namn, adress och mailadress. Som stödmedlem får du ta del av vårt nyhetsbrev och får även möjlighet att delta på flera av våra föreläsningar. 2. Sponsring – som företag eller privatperson kan du sätta in valfritt belopp på plusgirokonto 65 92 22-4, eller ta kontakt med oss (se kontaktuppgifter) för att diskutera på vilka andra sätt du kan vara med och bidra. Kontakta Andreas Johansson på tel. 0739 – 32 28 96, eller via mejl info@projektafrika.com Projekt Afrika är ett studie- och biståndsprojekt som drivs av elva elever, rektor och två lärare på Klara Gymnasium i Karlstad. Projektet innebär att samtliga deltagare reser till Uganda och Rwanda vartannat år (nästa gång i Dec/Jan 2017-18) för att genomföra ett antal aktiviteter. Efter hemkomsten börjar arbetet med att sprida information om länderna och deras behov, samt informera om hur man kan bidra till att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar i Uganda och Rwanda. Under rubriken ”om oss” kan du läsa mer om vad vi gör och vad vi använder pengarna till. För att kunna genomföra detta projekt skulle vi behöva ha hjälp av Dig. Alla former av bidrag tas tacksamt emot, stora som små.